Erkenningen

Hekman Installatietechniek is een gecertificeerd Komo-instal installateur, een erkend installatie- en leerbedrijf en is lid van Uneto-Vni.

Uneto-Vni

Als veiligheid, kwaliteit, ontwerp en comfort voor u belangrijk zijn, kiest u altijd een bedrijf dat lid is van Uneto-Vni.
Hekman Installatietechniek is zo’n bedrijf, dus weet u zeker dat u de vakman in huis haalt. Uneto-Vni staat namelijk voor de belangen van de installatiebranche. Uneto-Vni is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. De vereniging is opgericht op 1 januari 2002 en komt voort uit twee oude organisaties, de Unie van elektrotechnische ondernemers (Uneto) en de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (VNI). Zij bundelt circa 6000 grote, middelgrote en kleine ondernemingen met 110.000 werknemers en is daarmee een van de grootste werkgevers-organisaties van Nederland.

www.uneto-vni.nl

Komo-instal®

Komo-instal® is een certificeerbaar Kwaliteitssysteem dat is gebaseerd op de BRL 6000 (Nationale Beoordelingsrichtlijn) en gerelateerd aan het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit zijn de eisen vastgelegd waaraan installaties moeten voldoen. Hierdoor heeft Komo-instal® een wettelijke basis verkregen. Installatiebedrijven die zich op dit systeem laten certificeren verkrijgen het Komo-instal® procescertificaat. De BRL 6000 en dus ook het Komo-instal® procescertificaat, bevat eisen die worden gesteld aan:

  • het proces (gezien vanuit het standpunt van de klant)
  • het installatiebedrijf
  • de interne kwaliteitsbewaking

Komo-instal® is bedoeld om installatiebedrijven in de gelegenheid te stellen aan te tonen dat het uitgevoerde installatiewerk veilig en volgens de voorschriften is gemonteerd. Het systeem is geaccepteerd door het College van Deskundigen en geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie en staat onder toezicht van het centraal College van Deskundigen.

www.komo.nl

Erkend installateur

Kiest u voor een Erkend Installateur, dan maakt u altijd een veilige keuze. De Erkende Installateur is niet zomaar erkend. Hij voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Zo moet hij beschikken over voldoende kennis en de juiste (meet)gereedschappen. Bovendien worden de installaties die de Erkend Installateur heeft aangelegd regelmatig geinspecteerd.

www.sterkin.nl

Erkend installatiebedrijf

In het erkenningen register van de SEI is Hekman Installatietechniek opgenomen omdat wij aangetoond hebben dat wij beschikken over voldoende vakbekwaamheid. Naast de vakbekwaamheid dienen wij te beschikken over een uitrusting die nodig is om het installatiewerk naar behoren uit te voeren en op te leveren. Hierbij moet u denken aan meetinstrumenten om installaties op lekdichtheid (uw veiligheid) te testen, de aanwezigheid van de vereiste normen en publicaties om uw installaties zo te ontwerpen dat voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van veiligheid en duurzaamheid.

www.erkendinstallatiebedrijf.nl

Erkend leerbedrijf

Sinds de invoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) is het niet meer voor elk bedrijf mogelijk om leerlingen op te leiden. Alleen erkende leerbedrijven komen hiervoor in aanmerking. Een erkend leerbedrijf moet aan een aantal voorwaarden en criteria voldoen. Deze eisen zijn in nauwe samenwerking met de branche opgesteld. Erkende leerbedrijven laten zien dat ze de kwaliteit van het vakmanschap willen garanderen en stimuleren.

www.kenteq.nl