Tag: wierden en borgen


Colpende Middelstum

Een bijzonder project dat bestaat uit 27 appartementen aan de rand van Middelstum.

In dit project worden vijftien seniorenappartementen in de sociale huursector gerealiseerd.

Lees meer

Renovatie Wilhelminalaan Baflo

In het kader van planmatig onderhoud worden aan de Wilhelminalaan in Baflo door woningstichting Wierden en Borgen 6 woningen gerenoveerd.

Lees meer

20 Woningen Ten Boer

Aan de noordkant van Ten Boer ontstaat een hele nieuwe woonwijk, te weten Dijkshorn.

Lees meer